Billy Karlsson
Leif Johansson
Pär Furå
Robert Persson

Består av Leif Johansson , Billy Karlsson , Robert Persson och Pär Furå .

Vi spelar helst och bäst till dans.

Vår repertoir består till stor del av SverigeKronan erbjuder en stor bonus traditionell gammaldansmusik,
men vi spelar mycket gärna även polskor.

Vi kan också vad som brukar kallas folkdans d.v.s uppställningsdanser ur
Svenska Ungdomsringen För Bygdekulturs s.k. "Gröna Boken".

Vi är heller inte främmande för att spela någon tango eller foxtrot om någon så önskar.

Testa oss! Vi klarar det mesta!