Pär Furå, elbas, säckpipa, nyckelharpa och cittra.

Pär är riksspelman på nyckelharpa och spelar en mängd möjliga
och omöjliga instrument.

Pär är också medlem av "Sörmländska lekare".

Pär fick sin gammaldansbasspelsskolning i "Nisses trio" i Härnösand.

Pär Furå