Leif-Billyz

Låtlista med ljudprov finns bakom bilden.

Leif-Billyz fantastiska CD
Svenska låtar
- gammaldans i stort sett

pris 160 kr inkl. porto

beställs genom

Robert Persson

Tel: 08-91 80 66

Mobil: 070-722 80 66

Epost: robert.persson@protagon.se